Gezond Veilig Vitaal

Aankondiging aanbesteding ‘Leverancier Warme dranken’

SamenTwente is voornemens om een leverancier te contracteren voor de ‘warme drankenvoorziening’, en is gestart met de Europese Aanbesteding, gepubliceerd op Mercell en TenderNed/TED