Gezond Veilig Vitaal

Arbeidsmarkt krapper en krapper

Werkzoekende kan kiezen uit gemiddeld vier banen.

“De vraag om personeel blijft in Twente onverminderd hoog. Voor werkgevers wordt het  steeds moeilijker om hun vacatures te vervullen. Gemeenten en UWV zetten zich in om mensen met een uitkering te ondersteunen om een betaalde baan te vinden. En tegelijkertijd om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van een geschikte kandidaat.

In 2022 wordt ook ingezet om mensen, die nu langs de kant staan, in beeld te krijgen, om deze doelgroep te begeleiden naar (parttime) werk of een leerwerkplek. Hiervoor komt een speciale campagne. Die campagne voeren de Twentse gemeenten en UWV samen met de sociale partners, onderwijsinstellingen en ondernemers.

Naast het begeleiden van mensen met een uitkering naar werk, zet de arbeidsmarkregio zich dus ook in voor het begeleiden van mensen van ‘werk naar werk’. En daarbij ook voor het opsporen van het onbenut arbeidspotentieel in Twente.” dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en ook voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

Aantal banen verder gegroeid in 2021

Sinds 2014 heeft Twente een forse banengroei gerealiseerd. In 2014 lag het aantal banen nog onder 300.000, om daarna in zeven jaar tijd door te groeien tot 326.560 banen. Per 1 april 2021 waren er 1.490 meer banen in Twente dan in 2020, een procentuele groei van 0,5 procent.

De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor een afvlakking van de Twentse banengroei gezorgd, met kleinere groeipercentages dan in 2017-2019, maar de aanhoudende vraag naar personeel lijkt een regionale banenkrimp te hebben afgewend.

Aantal nieuwe vacatures nog altijd hoog ondanks daling in vierde kwartaal

Na de zeer sterke toename van het aantal nieuwe vacatures in het tweede kwartaal van 2021, blijft de aanwas van vacatures ook in het derde en vierde kwartaal op een hoog niveau. In het vierde kwartaal van 2021 hebben de Twentse werkgevers 10.750 nieuwe vacatures gegenereerd. Dit zijn er 1.200 minder dan in de voorliggende twee kwartalen, maar nog altijd 3.350 meer dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe vacatures dat per kwartaal ontstaat ontwikkelt zich in Twente grotendeels conform het landelijke beeld.

Regionale arbeidsmarktspanning blijft toenemen

De spanning op de Twentse arbeidsmarkt is na de sterke toenames in het tweede en derde kwartaal ook in het vierde kwartaal van 2021 gestegen. Sinds het tweede kwartaal van 2020 is spanning op de Nederlandse en Twentse arbeidsmarkt vrijwel gelijk oplopend. In het vierde kwartaal van 2020 stond er voor elke persoon met een kortdurig WW-recht [1] ruim één vacature, een jaar later waren dat bijna vier vacatures. In totaal zijn er 69 beroepsgroepen waar kortdurig WW-gerechtigden kunnen kiezen uit meerdere banen. Binnen deze groep van 69 beroepen hebben vijf beroepen te maken met zeer extreme krapte. Voor elektriciens en elektronicamonteurs, elektrotechnisch ingenieurs, loodgieters en pijpfitters, machinemonteurs en metaalbewerkers en constructiewerkers zijn er in Twente meer dan vijftien vacatures beschikbaar voor één kortdurig WW-gerechtigde.

[1] Persoon met een WW-uitkering met een verstreken WW-duur van minder dan een half jaar.

In eerste drie maanden van 2022 kleine daling aantal WW-rechten

In maart 2022 telde Twente telde 6.307 personen met een WW-recht. Dit is ruim 3.100 minder dan aan het begin van 2021. In de periode maart-november 2021 daalde het aantal WW-rechten in Twente sterk, wat vergelijkbaar was met de landelijke ontwikkeling. Sindsdien is de afname gestokt en zijn de veranderingen in het eerste kwartaal van 2022 dan ook gering. Vergeleken met december 2021 waren er in Twente drie maanden later 124 lopende WW-rechten minder.

Aantal Participatiewet-uitkeringen in Twente blijft dalen

Per eind maart 2022 werden er in Twente 12.852 Participatiewet-uitkeringen verstrekt. Dit waren er 112 minder dan eind december 2021, een procentuele daling van één procent. Eind maart 2022 lag het aantal Participatiewet-uitkeringen zes procent onder het niveau van een jaar eerder en vier procent onder het niveau van januari 2020.

Euregionale vacaturemarkt

Kennispunt Twente beschikt over zowel Nederlandse als Duitse vacature-informatie. Hierdoor is het mogelijk om de aard van de vacatures, de vraag vanuit de verschillende sectoren en de gevraagde skills te vergelijken. De Duitse data heeft nog wel een experimenteel karakter en de datakwaliteit dient verder geoptimaliseerd te worden.

In een eerste verkenning van de Euregionale vacaturemarkt valt op dat Twentse vacatureteksten in vergelijking met vacatures in Kreis Borken vaker om een masteropleiding vragen (10,7 % versus 1,7%) en minder vaak om een afgeronde mbo/havo/vwo-opleiding (45,9% versus 67,7%). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat van 69 procent van de Duitse vacatureteksten niet duidelijk is het juiste opleidingsniveau te destilleren. In Kreis Borken is relatief een tweemaal zo grote vraag naar personeel in de industrie/techniek. Vacatures in deze sector beslaan 22 procent van het totaal aantal vacatures in Kreis Borken, terwijl dat in Twente 11 procent is. Het omgekeerde is het geval bij gezondheidszorg/welzijn, waar 14 procent van de vacatures in Twente in deze sector te plaatsen zijn, tegenover 7 procent in Kreis Borken.

Familiebedrijven in Twente

Twente herbergt verhoudingsgewijs veel familiebedrijven, zo blijkt uit analyse van (maatwerk-)gegevens van het CBS. Deze sterkere vertegenwoordiging zorgt er ook voor dat het werkgelegenheidsaandeel van familiebedrijven in de totale Twentse werkgelegenheid groter is dan landelijk gemiddeld (36% in Twente versus 29% landelijk).

De drie grote Twentse steden hebben het hoogste aantal vestigingen van familiebedrijven. Gerelateerd aan het totaal aantal vestigingen is het aandeel juist lager dan in de Twentse gemeenten met minder inwoners.

Naast het aantal vestigingen zijn ook gegevens over het aantal werknemersbanen bij familiebedrijven beschikbaar. Van alle werknemersbanen in Twente (exclusief zelfstandigen) was in 2018 36 procent te vinden bij een familiebedrijf. Dit is een groter aandeel dan zowel in Nederland (29%) als in Overijssel (33%). Wanneer we het aantal werknemersbanen bij familiebedrijven relateren aan het totaal aantal banen van werknemers, is het aandeel het laagst in Enschede (24%) en het hoogst in Wierden (61%). In de kleinere Twentse gemeenten hebben familiebedrijven een groter gewicht in de totale werkgelegenheid dan in de grote meer stedelijke gemeenten. 

De Twentse arbeidsmarktmonitor op website Kennispunt Twente

De Twentse arbeidsmarktmonitor is te lezen en bekijken op de website van Kennispunt Twente.

 

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.