Gezond Veilig Vitaal

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) neemt de besluiten over het voeren van het dagelijks beleid van SamenTwente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan besluiten over de ambtelijke organisatie, besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen, enzovoort.

Het DB wordt gekozen uit het algemeen bestuur (AB) en bestaat uit 3 personen: de voorzitter en 2 leden. De directeur van SamenTwente is secretaris van het DB. Het AB wijst in de eerste vergadering van elke zittingsperiode de leden van het DB aan.

Het DB vergadert maandelijks. Vergaderingen van het DB zijn niet openbaar, maar de besluiten van het DB worden na afloop op het Extranet en op de website van SamenTwente geplaatst.

Het dagelijks bestuur bestaat uit

Voorzitter Claudio Bruggink (wethouder Hengelo)
Bestuurslid Harmjan Vedder (wethouder Enschede)
Bestuurslid Mark Paters (wethouder Twenterand)
Het DB wordt vanuit SamenTwente ondersteund door:
Secretaris/directeur SamenTwente Samantha Dinsbach
Directiesecretaris SamenTwente Loes de Haan
Het dagelijks bestuur van SamenTwente. Van links naar rechts: Mark Paters, Loes de Haan, Claudio Bruggink, Harmjan Vedder en Samantha Dinsbach.

“Prachtig om te zien dat er zoveel betrokkenheid is met SamenTwente”

 

Samantha Dinsbach
secretaris/directeur SamenTwente

Samantha Dinsbach