Gezond Veilig Vitaal

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) is het hoogste besluitorgaan van SamenTwente.

Het AB bestaat uit 14 leden. Elke gemeente benoemt een AB-lid en een plaatsvervangend AB-lid. De directeur van SamenTwente is secretaris van het AB.

Vergaderingen van het AB worden ongeveer 6 tot 8 keer per jaar gepland. Soms wordt er, met het oog op de actualiteit, een extra vergadering ingelast. AB-vergaderingen zijn fysiek, in principe altijd openbaar en toegankelijk voor bezoekers en de pers.

Het AB heeft een reglement van orde. Hierin zijn afspraken vastgelegd over hoe het algemeen bestuur werkt.

Het AB SamenTwente bestaat uit de volgende 14 wethouders

Almelo wethouder Eugène van Mierlo
Borne wethouder Michael Geerdink
Dinkelland wethouder Richard de Way
Enschede wethouder Harmjan Vedder
Haaksbergen wethouder Pieter van Zwanenburg
Hellendoorn wethouder Annemarie Dubbink
Hengelo wethouder Claudio Bruggink
Hof van Twente wethouder Hannie Rohaan-Vlijm
Losser wethouder Marian Oosterbroek
Oldenzaal wethouder Maaike Rödel
Rijssen-Holten wethouder Ben Beens
Tubbergen wethouder Hilde Berning
Twenterand wethouder Mark Paters
Wierden wethouder Hans ter Keurst

 

Een foto van de Algemeen Bestuursleden van SamenTwente