Gezond Veilig Vitaal

Voor de regio

Een samenwerking van en voor Twentse gemeenten

Door deze unieke samenwerking op het brede gebied van gezondheid verminderen we de bestuurlijke drukte en zijn we effectiever. Door focus en eenvoud versterken we de regionale samenwerking.

Samen werken we aan een gezond, veilig en vitaal Twente

Wij zijn van en voor de 14 Twentse gemeenten. We werken in opdracht van de 14 gemeenten in Twente. Wij voeren taken uit, waarvan wettelijk is bepaald dat gemeenten er regionaal invulling aan moeten geven. Ook voeren we taken uit waarvan gemeenten samen hebben besloten dat deze door SamenTwente uitgevoerd moeten worden.

Alleen Samen

SamenTwente is de spreekbuis van de uitvoeringsorganisaties naar de deelnemende gemeenten en stakeholders. Alleen samen kunnen we dwarsverbanden leggen, signaleren en agenderen, en hebben we volume waarmee we de kwaliteit van diensten kunnen waarmaken.

Samen kunnen we meer en nog betere resultaten voor onze inwoners behalen. Onze samenwerking sluit aan op én versterkt de lokale ambities, opgaven en inzet van gemeenten en maatschappelijke partners. Zo houden we onze inwoners gezond, veilig en vitaal.

In Twente werken we op alle niveaus samen: we leggen intern de verbinding, maar werken ook nauw samen met de gemeenten en andere lokale en regionale partners.

Want wat we doen, doen we samen goed