Gezond Veilig Vitaal

Bedrijfsvoering

Teams

Informatiemanagement & Technologie
Communicatie
Facilitaire Zaken
Financiën & Inkoop
Personeel & Organisatie
Juridische Zaken
Kwaliteit & Arbo

De afdeling Bedrijfsvoering van SamenTwente verzorgt de dienstverlening op zowel strategisch, tactisch, als operationeel niveau voor de 3 organisaties van SamenTwente: GGD Twente, VTT en OZJT, en voor de coalities Kennispunt Twente, Samen14 en Twentse Koers.
Daarnaast ondersteunt Bedrijfsvoering op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de GR Recreatieschap Twente.

Bedrijfsvoering levert expertise..

op het gebied van Personeel & Organisatie, Financiën & Inkoop, Bestuur & Concern, Communicatie, Facilitair & Huisvesting, Juridische Zaken, Kwaliteit & Arbo en Informatiemanagement & Technologie (d.i. informatieveiligheid & -privacy en ICT)

Missie

“Als gelijkwaardige partner werken wij op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan een optimale dienstverlening met als doel bij te dragen aan het succes van de organisatie. Wij beheersen en voeren uit en geven gevraagd en ongevraagd advies over alle bedrijfsvoeringstaken”.

Visie

“Wij leveren een actieve bijdrage aan de organisatie die diensten verleent aan de Twentse inwoners. Dit doen wij door nauw en op gelijkwaardig niveau samen te werken met onze opdrachtgevers, competenties en vaardigheden van medewerkers gericht te ontwikkelen en een werkcultuur te creëren en behouden waarin het gezond (samen)werken is voor iedereen.
Collega’s worden in staat gesteld zich op de primaire taak te focussen en de organisatie wordt in positie gebracht om te werken aan een gezonder, veiliger en vitaler Twente.”

Twente ‘de gezondste, veiligste en meest vitale regio’
Vraagt om een fitte bedrijfsvoering