Gezond Veilig Vitaal

Bezwaarschriften

Bezwarencommissie SamenTwente

Wanneer er bij een bestuursorgaan van SamenTwente, op grond van een wettelijke regeling, een bezwaarschrift wordt ingediend brengt de bezwarencommissie van SamenTwente daarover aan dit bestuursorgaan een advies uit. De Bezwarencommisie van SamenTwente heeft onderstaande samenstelling.

Samenstelling commissie

Leden Algemene Kamer

  • Mr. H.M. Schartman (voorzitter)

Plaatsvervangende leden

  • Mr. C.E. Wolf
  • Mr. H.B.M. Bosman

Leden Personele Kamer

  • Mr. C.E. Wolf (voorzitter)
  • Mr. H.M. Schartman
  • Mr. J. Höfte-Nijen Twilhaar

Plaatsvervangende leden

  • P.J. Hoogendoorn
  • J.H. Schrotenboer
  • Mr. H.B.M. Bosman

Secretarissen

De bezwarencommissie van SamenTwente wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris: dit is een medewerker van het team Bestuurlijke en Juridische Zaken. Per bezwaarschrift fungeert één van de personen als secretaris van de commissie. De naam daarvan staat in de correspondentie die betrokkene ontvangt vermeld.