Gezond Veilig Vitaal

OZJT

De Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. De basistaak van de organisatie is de inkoop, het contractmanagement en contractbeheer voor de jeugdhulp. In de Regiovisie Jeugdhulp wordt beschreven over welke jeugdzorg het precies gaat.

Door inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor de 14 gemeenten, draagt OZJT bij aan een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel in Twente. Een zorgstelsel waarbij inwoners zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk thuis kunnen leven en waarin zij dichtbij de juiste en professionele hulp kunnen krijgen. In Twente gebruiken we het Twents Model om de juiste jeugdhulp en/of WMO maatwerkvoorziening in te zetten voor onze inwoners.

Naar de website van OZJT