Gezond Veilig Vitaal

Wet open overheid

Wat is de Wet open overheid?

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Daarom gaan wij in de komende jaren stap voor stap alles publiceren wat openbaar is en mogelijk relevant voor de Twentse inwoners, bedrijven en instellingen.

Alles? Nee, jouw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn, blijven natuurlijk vertrouwelijk. Dat geldt ook voor informatie, waarvan openbaarmaking niet direct een belang kan dienen. Denk aan notulen van ambtelijke vergaderingen e.d.

Het openbaar maken van informatie is niet nieuw

Vanaf 1 meiĀ 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is uitgebreider dan de Wob, die alleen uitging van het opvragen van informatie over bestuurlijke onderwerpen.

Nu is het een combinatie: wij publiceren alle relevante openbare informatie zelf. Vind je niet wat je zoekt? Dan kan je een informatieverzoek Woo indienen en helpen wij je de informatie te zoeken.

Contact met ons