Gezond Veilig Vitaal

Privacyverklaring SamenTwente

Jouw gegevens bij SamenTwente

Contactgegevens SamenTwente

SamenTwente
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Telefoon: 053 487 65 43
E-mail: info@samentwente.nl

Organisatie SamenTwente

SamenTwente is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten voor het uitvoeren van bepaalde taken. Onderdeel van SamenTwente zijn GGD Twente, Veilig Thuis Twente en OZJT. Bij SamenTwente is verder ondergebracht: Twentse Koers, Samen14 en Kennispunt Twente.

Elk onderdeel van SamenTwente heeft een eigen privacyverklaring:

Verwerkingen van SamenTwente

SamenTwente verwerkt als overkoepelende organisatie op verschillende contactmomenten persoonsgegevens:

Websitebezoek: cookies

Als je een website van SamenTwente bezoekt, zetten wij cookies op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op jouw computer, tablet of smartphone achterlaat. Wij gebruiken cookies zodat je de website goed kunt gebruiken en wij onze website kunnen verbeteren. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Nieuwsbrieven, bijeenkomsten, enquêtes, vragen en klachten

Wij leggen informatie vast als jij je aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een bijeenkomst of een enquête. Ook als je een contactformulier invult of ons een brief of e-mail stuurt met een vraag of een klacht wordt informatie vastgelegd.

Dit doen we, omdat wij jouw gegevens dan nodig hebben om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen, je over de bijeenkomst of de enquête te kunnen informeren of jouw vraag of e-mail te kunnen behandelen en beantwoorden. Het gaat hierbij om gegevens zoals jouw naam en e-mailadres en eventueel jouw telefoonnummer en organisatie.

Om je te vermelden op een lijst met abonnees of geregistreerden, vragen wij vooraf jouw toestemming. Je kunt ons vragen je van deze lijst te verwijderen. Elke nieuwsbrief bevat ook een link waarmee jij je kunt afmelden.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor een volledige behandeling van jouw verzoek. Daarna worden jouw gegevens door ons verwijderd. Wij geven de lijst met abonnees of geregistreerden niet door aan derden. Het bedrijf waar jouw gegevens worden opgeslagen, werkt voor ons, en heeft een geheimhoudingsplicht.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Als er automatisch, dus zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon, een beslissing wordt gemaakt is er sprake van automatische besluitvorming. Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming. Bij besluiten is altijd een bestuur of een medewerker van SamenTwente betrokken. Wij combineren jouw gegevens niet om een ‘profiel’ van je te maken waarmee wij je bijvoorbeeld gericht kunnen benaderen.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen, bijvoorbeeld:

 • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen;
 • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen;
 • Wij hebben afspraken gemaakt met leveranciers van systemen die er voor moeten zorgen dat jouw gegevens in de systemen via technische maatregelen voldoende beveiligd zijn.

Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Rechten ten aanzien van de registratie

Wij zijn wettelijk verplicht jouw gegevens te registreren. Vervolgens heb jij als betrokkene een aantal rechten waarvan je gebruik kan maken. Je kan gebruik maken van deze rechten via SamenTwente | Aanvraag rechten van betrokkenen.

Hieronder volgt een korte toelichting per recht.

 • Recht op informatie

  Wij moeten jou actief, tijdig en adequaat informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is hiervoor opgesteld.

 • Recht op inzage

  Jij hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van jou hebben vastgelegd.

 • Recht op rectificatie

  Als de gegevens die we van jou verwerken niet juist blijken te zijn, heb jij het recht om deze gegevens aan te laten vullen of te corrigeren.

 • Recht op verwijdering

  Jij hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

 • Recht op overdraagbaarheid

  Jij kan ons vragen om digitale informatie die je ons hebt gegeven naar jou of een andere organisatie te sturen.

Vragen of klachten

Belangrijk voor jou om te weten, is dat jouw privacy bij ons voorop staat.

Heb je vragen of klachten, dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Kom je er met ons niet uit? Dan kan je een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.