Gezond Veilig Vitaal

Zakendoen met ons

Wil je meer informatie over de wijze waarop SamenTwente inkoopt, of over bestaande of toekomstige opdrachten? Neem dan contact op met onze afdeling Inkoop via inkoop@samentwente.nl.

Wil je zaken doen met SamenTwente?

Als overheidsorganisatie zijn wij (SamenTwente) aanbesteding plichtig voor al onze inkopen. Dat betekent dat we ons moeten houden aan aanbestedingsregels en het vastgestelde inkoopbeleid.

SamenTwente is niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden wij zaken willen doen. Dit heeft consequenties voor ondernemers die zaken met ons willen doen. Daarom is het belangrijk dat een mogelijke opdrachtgever, zich goed verdiept in onze organisatie.

Digitaal aanbesteden

Om inkoop- en aanbestedingstrajecten zo transparant en efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden inkoop en aanbestedingen volledig digitaal gedaan.

SamenTwente publiceert meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingen via Mercell (voorheen Negometrix). Dit aanbestedingsportaal borgt dat het gehele aanbestedingstraject digitaal kan verlopen. Europese aanbestedingen publiceert SamenTwente op het aankondigingen platform TenderNed.

Ondernemers kunnen zich gratis inschrijven bij het platform Mercell. Heb je je ingeschreven, dan ontvang je via het platform automatisch bericht als je door SamenTwente wordt uitgenodigd voor een opdracht. Op Mercell kan je je ook, net zoals op TenderNed, abonneren voor opdrachten die je interessant vindt. Je ontvangt dan ook een notificatie wanneer een dergelijke opdracht wordt geplaatst.

Enkelvoudige- en meervoudige onderhandse aanbestedingen

Ook voor enkelvoudige- en meervoudig onderhandse aanbestedingen geldt dat SamenTwente niet volledig vrij is te beslissen met wie we zaken doen. Op de website van Pianoo vind je informatie over aanbestedingsregels en voorschriften.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Onder Downloads vind je het inkoop- en aanbestedingsbeleid van SamenTwente. Dit inkoopbeleid is op 14 maart 2018 door het dagelijks bestuur van SamenTwente vastgesteld.

Het beleid omschrijft de doelstellingen van SamenTwente bij inkoop en aanbesteden. Daarnaast geeft het beleid de organisatieonderdelen richtlijnen voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten.

SamenTwente vindt transparantie belangrijk en informeert de markt daarom over de wijze waarop wij inkopen en waarop SamenTwente haar doelstellingen wil realiseren.

Inkoopvoorwaarden

SamenTwente hanteert standaard de volgende inkoopvoorwaarden bij opdrachten:

(innovatieve) Voorstellen

SamenTwente is groot voorstander van innovatie. Heb jij een innovatief voorstel? Laat het ons weten. Je kunt jouw voorstel indienen via inkoop@samentwente.nl

Nadat je je voorstel hebt ingediend,  onderzoeken wij of we op jouw voorstel in kunnen gaan. Een andere mogelijkheid is dat wij het door jouw ingebrachte voorstel inbrengen in een regionaal inkoopoverleg.

Innovatieve voorstellen moeten als zodanig herkenbaar zijn, zodat deze niet (kunnen) worden verward met (lopende) aanbestedingen.