Gezond Veilig Vitaal

Twentse Koers winnaar GemeenteDelers 2022

Twentse Koers heeft de GemeenteDelers 2022 gewonnen in de categorie Integrale Aanpak Zorg en Welzijn. Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman) namens de jury: “De Twentse Koers is een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen overheid en zorg. Inwoners van Twente hebben hier echt wat aan.”

Tijdens het VNG-jaarcongres op 29 juni zijn de 4 winnaars bekend gemaakt. Onder toeziend oog van vele burgemeesters, wethouders en raadsleden werd de Twentse Koers tot één van de vier winnaars bekroond. Programmamanager Elise Hol is trots: “Voor mij voelt de aanpak van de Twentse Koers al normaal, maar wat blijkt? Dat is het toch echt niet. Onze aanpak en integrale samenwerking zijn uniek. Want naast de gemeenten, zijn ook andere organisaties – zoals Menzis, de provincie en GGD Twente – aangesloten in ons samenwerkingsprogramma. Samen kijken we over de grenzen van organisaties en wetten heen. We halen het onderste uit de kan om de gezondheid van onze inwoners en de zorg in Twente te versterken. Met de winst van de GemeenteDelers hopen we andere gemeenten en regio’s te inspireren en hen te helpen verder aan de slag te gaan met domein overstijgende samenwerking.”

De winnaars in de andere categorieën zijn:

  • Gemeente Delft met het project ‘Gemeentelijk Gegevensmodel’ in de categorie Informatie Technologie;
  • Gemeente Amsterdam met het project ‘Kind kan de digitale was doen’ in de categorie Kennis & Communicatie;
  • Gemeente Rotterdam met het project ‘Project 010: wonen voor dakloze jongeren met integrale ondersteuning op maat’ in de categorie Preventie & Perspectief jongeren.

In de voorrondes presenteerden Eric Veldboer (regiomanager zorg in Twente bij Menzis), Katleen Horck (beleidsmedewerker gemeente Haaksbergen) en Elise Hol (programmamanager Twentse Koers) de aanpak van de Twentse Koers aan een jury. Een waardevolle en inspirerende ervaring vindt Eric Veldboer: “Via de GemeenteDelers kunnen wij andere regio’s op een laagdrempelige manier informeren over de Twentse Koers. We hopen dat we hen daarmee ook inspireren. Extra bijzonder is het dat wij als zorgverzekeraar ook deelnemen. De integrale aanpak wordt daarmee goed geïllustreerd.” Katleen Horck vult aan: “We hebben de jury échte resultaten voor de inwoners laten zien. We bewijzen dat we in de regio goed kunnen samenwerken. We weten elkaar ook heel goed te vinden. Daardoor kunnen we ook in de toekomst gemakkelijk samen nieuwe en vooruitstrevende ontwikkelingen oppakken.”

Over de Twentse Koers

De Twentse Koers is een strategische samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel. Samen met meer dan 300 partners in het werkveld, werken we aan het realiseren van meer gezondheid en welzijn voor onze inwoners. Door onze initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden, versterken we slagvaardigheid in het realiseren van het toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar houden van goede zorg en ondersteuning.

Over de GemeenteDelers

GemeenteDelers is een landelijke wedstrijd van o.a. VNG, waarbij gemeenten kennis delen over initiatieven om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. Herbruikbare, waardevolle en succesvolle initiatieven krijgen hiermee een landelijk podium. Dit jaar zijn 94 casussen ingediend. Deze zijn in december 2021 beoordeeld door een team van experts van verschillende organisaties. Daaruit is een short list van 31 cases overgebleven. Deze initiatieven presenteerden hun aanpak aan een vakkundige jury. In april zijn 12 finalisten gekozen en onderverdeeld in categorieën. Tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de vier winnaars bekend gemaakt.