Gezond Veilig Vitaal

Even voorstellen: Claudio Bruggink

SamenTwente heeft vanaf september een nieuw algemeen- en dagelijks bestuur. Vandaag stelt Claudio Bruggink (Wethouder van de Gemeente Hengelo) zich als voorzitter van het dagelijks bestuur voor:

“Sinds de oprichting van SamenTwente ben ik voorzitter van deze GR. Ik ben zeer vereerd dat ik opnieuw ben verkozen en deze functie weer vier jaar mag invullen. Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren in deze roerige tijden door samenwerking allemaal al hebben bereikt.

Ik draag als voorzitter graag bij aan de grote maatschappelijke opgaven waar we in Samen Twente gezamenlijk voor aan de lat staan. We bewegen midden in de actualiteit. Denk maar eens aan de coronacrisis, maar ook het apenpokkenvirus en de vluchtelingencrisis die sinds dit jaar op gang is gekomen.

Ik ben een verbinder en zal, zowel binnen Twente als via mijn landelijke netwerk, mij hard maken om Gezond, Veilig en Vitaal ook daadwerkelijk inhoud te geven voor onze inwoners. Alleen met een goede regionale samenwerking kunnen we de grote maatschappelijke opgaven effectief het hoofd bieden. Als voorzitter van SamenTwente ga ik me hier vol voor inzetten.”

De algemeen- en dagelijks bestuursleden mogen zich, samen met alle SamenTwente collega’s, gemeenten en ketenpartners, komende vier jaar inzetten voor een gezonder, veiliger en vitaler Twente. Het dagelijks bestuur heeft daarbij een speciale rol: zij zijn actief gekozen uit het algemeen bestuur en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SamenTwente.

Voorzitter Claudio Bruggink ontvangt de voorzittershamer van SamenTwente