Gezond Veilig Vitaal

Bijeenkomst ‘Samen werken aan SamenTwente’

Donderdagmiddag 2 februari vond de bijeenkomst ‘Samen werken aan SamenTwente’ plaats. Deze bijeenkomst ging over de ambtelijke samenwerking in Twente.

Wij zijn een samenwerkingsverband van en voor de 14 Twentse gemeenten. Samen werken we aan een gezond, veilig en vitaal Twente. Een samenwerking die aansluit bij de lokale ambities, maatschappelijke opgaven en inzet van gemeenten en ketenpartners.

De ambtelijke samenwerking tussen SamenTwente en de 14 gemeenten is erg belangrijk.
Daarom is tijdens deze bijeenkomst stilgestaan bij de samenwerking, hoe de ambtelijke samenwerking er uit ziet en welke kansen we samen zien om het (nog) beter te doen.

Claudio Bruggink, wethouder van gemeente Hengelo, en voorzitter van SamenTwente, heette ruim 60 belangstellenden welkom.

 

Als je het goede wil doen voor Twente en onze Twentse inwoners moet je elkaar goed kennen en samen een goed beeld hebben van waar we samen aan willen werken in Twente

SamenTwente

Eén SamenTwente van en voor onze 14 Twentse gemeenten. Wij zijn een overkoepelende organisatie voor de organisaties: GGD Twente, Veilig Thuis Twente (VTT) en Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) en voor de coalities: Twentse Koers, Samen14 en Kennispunt Twente. Samen met de 14 gemeenten en onze ketenpartners zetten we ons in voor gezonde, veilige en vitale inwoners van Twente.

Lees meer over ‘Wij zijn SamenTwente’