Gezond Veilig Vitaal

Nieuw DB-lid SamenTwente

Woensdag 19 april is Harmjan Vedder (wethouder gemeente Enschede) door het algemeen bestuur (AB) benoemd tot lid Het DB neemt de besluiten over het voeren van het dagelijks beleid van SamenTwente. De 3 leden van het DB worden gekozen uit het AB. Alle 14 gemeenten van Twente hebben een wethouder aangewezen als AB lid.

Het DB van SamenTwente is door het toetreden van wethouder Harmjan Vedder weer compleet en bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter  Claudio Bruggink (wethouder Hengelo)
  • Bestuurslid Harmjan Vedder (wethouder Enschede)
  • Bestuurslid Mark Paters (wethouder Twenterand)

Ondersteund vanuit SamenTwente door:

  • Secretaris/directeur SamenTwente Samantha Dinsbach
  • Directiesecretaris SamenTwente      Loes de Haan

Binnenkort stelt HarmJan Vedder zich voor!