Gezond Veilig Vitaal

Actuele ontwikkelingen binnen en buiten SamenTwente

Donderdagavond 7 maart en woensdagavond 13 maart vonden er bijeenkomsten plaats met raadsleden over een gezond, veilig & vitaal Twente. Het werkveld van SamenTwente.

SamenTwente is uniek

Er bestaan geen organisaties in Nederland waar gezondheid, sociaal domein, jeugdzorg en onderzoek in één organisatie zijn samengebracht. Dit biedt vanuit de inhoud kansen om de bestaande samenwerking nog meer op te laten leveren voor Twente. Nog gezonder, veiliger en vitaal in Twente.

Tijdens de 2 raadsbijeenkomsten ging het gesprek over het werk van SamenTwente. Waar moet SamenTwente zich op richten en welke thema’s en onderwerpen spelen er bij de inwoners van Twente?

De interactie was waardevol en er zijn goede gesprekken gevoerd. Er werd gesproken over actuele ontwikkelingen binnen en buiten SamenTwente en de uitdagingen waar gemeenten en de regio voor staan. Ook werd er gesproken over de financiële uitdagingen waar de gemeenten, maar ook gemeenschappelijke regelingen als SamenTwente voor staan.

SamenTwente kijkt uit naar verdere samenwerking met partners voor een gezonde, veilig en vitale regio.