Gezond Veilig Vitaal

In gesprek met raadsleden

Begin maart vonden er 2 bijeenkomsten plaats met raadsleden van alle gemeenten van Twente. Het gesprek ging over het werk van SamenTwente, de maatschappelijke opgaven en de financiële uitdagingen van gemeenten en SamenTwente.

De bijeenkomsten lieten zien hoe de raadsleden naar SamenTwente en de organisatieonderdelen (GGD Twente. Veilig Thuis Twente, Organisatie Zorg Jeugdhulp Twente kijken.
Vanuit de raadsleden kwamen concrete verhalen op tafel en werd de belevingswereld van de inwoners van Twente zichtbaar. Er is gesproken over de uitdagingen op het gebied van gezond, veilig & vitaal.

Toekomstige uitdagingen

Dat de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst op het gebied van gezondheid en welzijn groot zijn, wordt door de aanwezige raadsleden onderstreept. Dat niemand, geen organisatie in het bijzonder, het alleen kan oplossen ook. Tegelijkertijd wordt er ook iets van inwoners zelf gevraagd. De veerkracht van mens en samenleving moet worden versterkt. Niet alles is door de overheid of instellingen op te lossen.

Preventie wordt als mogelijke sleutelfactor gezien, waar SamenTwente met haar organisatieonderdelen en coalities ook een impactvolle bijdrage aan kan leveren. De interactie was waardevol en er zijn goede gesprekken gevoerd.

Samenwerken aan een gezond, veilig & vitaal Twente