Gezond Veilig Vitaal

Het verhaal van Martin Laarveld, Auditor bij SamenTwente

“Met een mix van ervaring in de financiële dienstverlening én in de publieke sector zocht ik naar een passende omgeving waarin ik me verder kon ontwikkelen.”“In 2022 heb ik gereageerd op de functie van Auditor bij SamenTwente omdat dat perfect past in het plaatje dat ik voor ogen had. Een transparante organisatie die veel waarde hecht aan zuiver besluiten en handelen. Een organisatie die zich realiseert dat vertrouwen een belangrijke basis is voor gezamenlijk succes. Een lerende organisatie die haar medewerkers stimuleert om de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving.”

Martin Laarveld

“Tijdens de werving en selectie werd ik geraakt door de bevlogenheid en de prettige sfeer. Aangezien het een nieuwe functie is, is er ruimte om vorm te geven aan de concrete invulling en doorontwikkeling. Voor mij voldoende raakvlakken om ‘in te stappen’.“

Terugkijken en constateren ‘het klopt’

“Met behoud van eigen identiteit zijn de organisaties Veilig Thuis Twente, OZJT en GGD Twente binnen SamenTwente gebundeld. Het geeft mij voldoening dat ik een bijdrage kan leveren aan een gezonde, veilige en vitale Twentse samenleving. Vanuit Bedrijfsvoering worden ook het Recreatieschap Twente en de coalities Twentse Koers, Kennispunt Twente en Samen14 ondersteund. Recreatieschap Twente verzorgt naast het beheer en de exploitatie van de Twentse recreatieparken (het Hulsbeek, het Rutbeek en het Lageveld) ook de aanleg en het onderhoud van de routenetwerken in Twente.”

“De werksfeer is prettig en vormt het bindmiddel van de vertrouwensvolle organisatie. Dagelijks tegen het middaguur gebruiken we de pauze om met een aantal collega’s de benen te strekken en even afstand te nemen van het werk. Behalve dat deze onderbreking goed is voor de (mijn) fysieke gesteldheid, ontstaat er zo weer ruimte voor nieuwe ideeën.
Terugkijkend op mijn eerste jaar kan ik constateren dat mijn besluit om over te stappen naar SamenTwente juist is geweest.”

Het geeft mij voldoening dat ik een bijdrage kan leveren aan een gezonde, veilige en vitale Twentse samenleving.

Mijn werk als auditor bij SamenTwente

“Simpel gezegd is een organisatie ‘in control’ als zij de goede dingen doet, en de dingen goed doet.
De taak van een auditor, dus mijn taak, is om te beoordelen in welke mate de organisatie er daadwerkelijk in slaagt om de bedrijfsprocessen en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Een uitdaging, maar zeker ook een kans.”

Goed op weg

“Het afgeven van een zgn. rechtmatigheidsverantwoording is vanaf het controlejaar 2023 verplicht voor gemeenten. Met een rechtmatigheidsverantwoording legt het bestuur verantwoording af over de naleving van de regels rondom de financiële processen in de organisatie.
Onze accountant meldde daarover het volgende: “Wij zijn van mening dat SamenTwente goed op deze situatie is voorbereid en op weg is om voor het jaar 2023 een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven.”

SamenTwente is goed op weg; ik vind het mooi dat ik daar elke dag weer mijn steentje aan bij kan dragen.

Vanuit dit punt bouwen we verder aan onze organisatie, mét de 14 Twentse gemeenten, onze ketenpartners en voor alle inwoners in onze regio.