Gezond Veilig Vitaal

Twentse Koers

Twentse Koers

Een strategische samenwerking tussen de Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente/SamenTwente en provincie Overijssel. 

Twentse Koers werkt samen met meer dan 300 andere partners, zoals zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, huisartsen, inwonersinitiatieven en schuldhulpverleningsorganisaties.

Met dit programma wordt er regionaal strategisch samengewerkt om de lokale uitvoering te versterken en echt impact te maken. Twentse Koers richt zich op domein overstijgend samenwerken tussen het gezondheids-, sociale en medische domein.

Twentse Koers bevordert de samenwerking op het snijvlak van zorg, welzijn en wonen. Door initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden in de regio, versterken we slagvaardigheid in het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Het programma is in 2017 gestart en onlangs verlengd tot 2027.

Er zijn 5 themalijnen ( jeugd, schulden en armoede, ouderen, psychisch kwetsbaren en preventie en gezondheid) en 22 projecten. Denk hierbij aan de implementatie van verschillende leefstijlinterventies, ketensamenwerking in de wijk rondom kwetsbare ouderen, de aanpak van wachtlijsten in de GGZ en vroeg-signalering van schulden.

Maar Twentse Koers doet nog veel meer

Het programma kent al vele mooie resultaten die niet alleen regionaal, maar ook landelijk opvallen. De Twentse Koers is uniek in Nederland. 

Nieuwsgierig naar wat Twentse Koers nog meer doet? Kijk op Twentsekoers.nl

Hoe verhoudt deze coalitie zich tot de basistaken van SamenTwente

De Twentse Koers richt zich volledig op het domein van gezondheid, welzijn en zorg. Hiermee heeft het verbinding met het brede sociaal domein en werkt het samen met de verschillende organisaties binnen SamenTwente.

Twentse Koers werkt integraal en domein overstijgend samen. Hiermee richt het zich volledig op het versterken van de gezondheid van alle Twentse inwoners en de ondersteuning en zorg in Twente betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden.

Meer over Twentse Koers opent nieuw scherm