Gezond Veilig Vitaal

Stage lopen bij SamenTwente; het verhaal van Nora

Wat leuk dat ik toekomstige stagiaires een inkijkje mag geven in mijn ervaring als stagiaire bij SamenTwente

Wie ik ben en wat ik doe bij SamenTwente!

Ik ben Nora Oude Vrielink, 20 lentes jong en woonachtig in het mooie dorp Albergen.

Nora, stagiair SamenTwente
Van februari tot en met juni 2022 heb ik stage gelopen bij de afdeling P&O van Bedrijfsvoering SamenTwente. Naast deze stage, geef ik ook invulling aan een administratieve functie ter ondersteuning van de P&O consulenten. Dat doe ik naast mijn stage, voor ongeveer 10/16 uur in de week.

Hoe ik mijn stage heb ervaren

Ik had vooraf niet kunnen bedenken dat mijn stageplek bij SamenTwente zo veelzijdig en uitdagend zou zijn! Van het werkveld en de organisatie kon ik mij vooraf niet zo’n goede voorstelling maken. Vanaf de eerste dag voelde ik mij welkom binnen het P&O team van SamenTwente.

Februari 2022 was een hectische periode, maar vanaf dag 1 ben ik goed begeleid door mijn collega’s. Ze namen ruimschoots de tijd voor mij, betrokken me echt bij het team. Ze zagen mij meer als teamlid dan als stagiaire. Dat is, naast de veelzijdigheid van mijn stageopdrachten, een bijzonder prettige ervaring.

Gelijkwaardige behandeling voor iedereen vind ik zelf ook erg belangrijk.

Klasgenoten hoor ik wel eens vertellen over hun stage en de eenzijdigheid van hun stagedagen, of typische stagiaire klussen die ze moeten uitvoeren.
Dat ervaar ik bij SamenTwente dus absoluut niet zo. Wat dat betref ben ik echt in een fijne en warme organisatie beland.

Mijn stagedag ziet er niet vaak hetzelfde uit…

Vaak beginnen we de dag met een teamoverleg. Staan er die dag vergaderingen of overlegmomenten op de planning sluit ik daarbij aan. Deze overleggen kunnen gaan over verlof, coachloket, bila’s met leidinggevenden of over actiepunten die we moeten uitvoeren binnen P&O.

Werken-bij naast stagelopen

Ik noemde bij de introductie al dat ik ook voor een aantal uren invulling geef aan een administratieve functie.

Mooi dat stage lopen en werken bij SamenTwente naast elkaar mogelijk is.

Werkzaamheden die vallen onder mijn administratieve functie zijn bijvoorbeeld invoeren van nieuwe medewerkers, mutaties, uitdiensttreding en het opstellen van overeenkomsten en personeelsdossiers.

Contact met andere organisatieonderdelen

Mijn contacten beperken zich niet alleen tot de P&O afdeling en/of het onderdeel Bedrijfsvoering. Voor diverse werkzaamheden heb ik ook contact met collega’s van andere organisatieonderdelen.
Bijvoorbeeld met de GGD over personeelsmutaties en afstemming met de afdeling Communicatie voor het plaatsen van vacatures.

Het salarissysteem waar wij bij SamenTwente mee werken, is een overkoepelend systeem waar meerdere overheidsinstanties in Twente mee werken. Gemeente Wierden is hier beheerder van en met hen heb ik contact over wijzigingen in het systeem.
Met het uitzendbureau waarmee wij samenwerken, heb ik ook veel contact over personele aangelegenheden van tijdelijke medewerkers, ten aanzien van uitdienstmeldingen, mutaties, vaccinatieplanning en benodigde capaciteit van de teststraten.

Ik heb veel geleerd tijdens mijn stage, en leer nog elke dag bij.

Tot en met juni 2022 heb ik dus stage gelopen bij SamenTwente. Op dit moment ben ik nog steeds werkzaam in mijn administratieve P&O-taak.

Ik hoop de komende periode nog veel meer te kunnen leren van de mooie organisatie SamenTwente!