Gezond Veilig Vitaal

Wij faciliteren en voeren uit

Wij staan als organisatie midden in de samenleving en zijn er voor alle inwoners van Twente. Of het nu gaat om gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg. We faciliteren en voeren de taken uit die overheden hebben om te zorgen voor gezonde, veilige en vitale inwoners.

Wij zijn er voor de Twentse samenleving. Voor alle inwoners van Twente, bijna 634.000 mensen. Met 3 professionele uitvoeringsorganisaties: GGD Twente, Veilig Thuis Twente (VTT) en Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp (OZJT) en de 3 coalities: Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 faciliteren en voeren we de taken uit die overheden hebben. Van oudsher zijn wij een uitvoeringsorganisatie pur sang, waarmee wij bijdragen aan een gezond, veilig en vitaal Twente.

Kwaliteit vinden we belangrijk: wat we doen, dat doen we goed.

SamenTwente is de uitvoeringsorganisatie van taken, waarvan wettelijk is bepaald dat gemeenten regionaal moeten samenwerken, en van taken die gemeenten aanvullend bij SamenTwente hebben belegd. De kwaliteit van de uitvoering van deze taken vinden we belangrijk: wat we doen, dat doen we goed. Samen maken we duidelijke afwegingen over wat SamenTwente wel en niet oppakt, en over het tempo daarvan. Zo maken we verwachtingen waar.

Wij werken aan de hand van wettelijke kaders

  • Voor het organisatieonderdeel GGD Twente is de Wet publieke gezondheid (Wpg) het primaire wettelijke kader, net als andere wetten waarin de GGD als uitvoerende organisatie wordt genoemd;
  • Voor het organisatieonderdeel OZJT is de Jeugdwet (JW) het primaire wettelijke kader;
  • Voor het organisatieonderdeel VTT is het primaire wettelijke kader de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

De wettelijke kaders zijn verwerkt in de visies en agenda’s van de organisatieonderdelen.