Gezond Veilig Vitaal

Wij ondersteunen

Wij ondersteunen en versterken de inzet en activiteiten van de Twentse gemeenten en samenwerkingspartners. Dit doen we om inwoners van Twente gezond, veilig en vitaal te houden.

Als SamenTwente werken we met onze partners aan belangrijke opgaven om de inwoners van Twente gezond, veilig en vitaal te houden.

De maatschappelijke vraagstukken in Nederland, dus ook in onze regio, zijn dusdanig groot dat we alleen samen met de gemeenten in Twente het verschil kunnen maken. SamenTwente ondersteunt en versterkt de inzet en activiteiten van gemeenten en samenwerkingspartners om inwoners van Twente gezond, veilig en vitaal te houden.

Door het bundelen van krachten van verschillende perspectieven behalen we de gemeenschappelijk doelen op het gebied van een gezonde, veilige en vitale regio.

Door in ‘SamenTwente-verband’ samen te werken aan gezamenlijke opgaven om inwoners gezond, veilig en vitaal te houden, kunnen we de kracht van verschillende perspectieven benutten. De taken die SamenTwente uitvoert, moeten ondersteunend zijn en versterken wat de gemeenten en partners in Twente lokaal doen op het brede gebied van gezondheid. Dit vraagt om een laagdrempelige en toegankelijke organisatie. Het vraagt ook om relaties tussen SamenTwente en de samenwerkingspartners die worden gekenmerkt door wederkerigheid, collegialiteit en partnerschap, op alle niveaus.