Gezond Veilig Vitaal

Belangrijke aanpassingen in gemeenschappelijke regeling: Waarom waren ze nodig?

Onlangs zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de gemeenschappelijke regeling SamenTwente.

Deze wijzigingen vormen een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling en optimalisatie van SamenTwente en onze samenwerking met partners in Twente. Waarom moest de regeling aangepast worden?

Op 1 juli 2022 is de wet “Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen” ingevoerd. Deze wet geeft gemeenteraden meer inspraak en versterkt hun controlerende rol bij het opstellen en besluiten van gemeenschappelijke regelingen. Daarom moesten alle gemeenschappelijke regelingen voor 1 juli 2024 worden herzien.

Daarnaast zijn bij de overgang van Regio Twente naar SamenTwente (maart 2022) alleen de meest dringende wijzigingen doorgevoerd. We hebben fundamentele aanpassingen uitgesteld in afwachting van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet bevat onder andere een duidelijkere omschrijving van de bevoegdheden van OZJT.

Tot slot bleek dat de nieuwe opzet van SamenTwente in de praktijk enkele uitdagingen met zich meebracht. Door de aanpassing van de regeling zijn deze nu opgelost. We zijn ervan overtuigd dat SamenTwente nu beter is ingericht om effectief te functioneren en samen te werken.

Voor algemene informatie over de werking en betekenis van gemeenschappelijke regelingen kun je terecht op deze pagina.