Gezond Veilig Vitaal

Sterke stijging werkgelegenheid, meer krapte op de Twentse arbeidsmarkt

Drie procent werkgelegenheidsgroei

“Nog nooit nam de werkgelegenheid in Twente zo sterk toe, 10.000 werkzame personen erbij in een jaar tijd. Dat komt onder andere door de extra inspanningen die zijn geleverd om niet werkende inwoners te stimuleren wèl te gaan werken. (meer…)

Het dagelijks bestuur (DB) van SamenTwente heeft op woensdag 8 februari afscheid genomen van bestuurslid Jurgen van Houdt. (meer…)

Donderdagmiddag 2 februari vond de bijeenkomst ‘Samen werken aan SamenTwente’ plaats. Deze bijeenkomst ging over de ambtelijke samenwerking in Twente. (meer…)

(meer…)

(meer…)

(meer…)

(meer…)

(meer…)

(meer…)

Vraag op Twentse arbeidsmarkt stijgt in tegenstelling tot Nederland

 Om de tekorten binnen Zorg en Welzijn in Twente aan te pakken, gaat de Arbeidsmarktregio Twente samen met de onderwijspartners en WGV Zorg en Welzijn vanaf januari 2023 intensiever samenwerken om  het actieprogramma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ uit te voeren. Met dit programma geven de partners een flinke impuls om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en geven we een stevig signaal af aan Zorg- en Welzijnsinstellingen dat zij op de ondersteuning van de Arbeidsmarktregio Twente kunnen rekenen in hun zoektocht naar personeel en naar her-, om- en bijscholingsmogelijkheden. Samen zetten we de schouders eronder.” Dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en ook voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente. (meer…)