Gezond Veilig Vitaal

Werkzaamheden Nijverheidstraat: ons Twentehuis blijft bereikbaar

Het asfalt aan de Nijverheidstraat in Enschede, bij ons kantoor/Twentehuis wordt vervangen (meer…)

Sinds april is Harmjan Vedder (wethouder gemeente Enschede) lid van het dagelijks bestuur (DB) van SamenTwente. Vandaag stelt hij zich als dagelijks bestuurslid voor. (meer…)

Afname uitkeringen stagneert

“Het aantal banen in Twente is in 2022 verder gegroeid, naar een nieuw record in 10 jaar. Deze groei geeft mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt nog meer kansen om een baan te vinden. (meer…)

SamenTwente in 2022. Het eerste jaar waarin we onze focus écht volledig op een gezond, veilig en vitaal Twente hebben gelegd.
Een samenwerking van en voor de 14 Twentse gemeenten. Want samen doen we meer voor alle inwoners van Twente.

Benieuwd wat we samen meer doen? In ons unieke Jaarwerk lichten we 6 bijzondere successen in 2022 uit.

Gezonde, veilige en vitale inwoners

Als directeur van SamenTwente is Samantha Dinsbach trots op de resultaten in 2022.

“2022 was het eerste volledige jaar dat we SamenTwente zijn. Onze medewerkers van de 3 uitvoeringsorganisaties GGD Twente, Veilig Thuis Twente en OZJT zetten zich in voor gezonde, veilige en vitale inwoners van Twente. Dit doen we samen met de 14 Twentse gemeenten, onze ketenpartners en coalities. Dag in, dag uit en juist op die momenten dat inwoners ons nodig hebben. In het jaarverslag vertellen zij over hun diverse en belangrijke werk”.

SamenTwente heeft vanaf september een nieuw algemeen- en dagelijks bestuur. Vandaag stelt Mark Paters (wethouder in Gemeente Twenterand) zich als dagelijks bestuurslid voor: (meer…)

Woensdag 19 april is Harmjan Vedder (wethouder gemeente Enschede) door het algemeen bestuur (AB) benoemd tot lid  (meer…)

Drie procent werkgelegenheidsgroei

“Nog nooit nam de werkgelegenheid in Twente zo sterk toe, 10.000 werkzame personen erbij in een jaar tijd. Dat komt onder andere door de extra inspanningen die zijn geleverd om niet werkende inwoners te stimuleren wèl te gaan werken. (meer…)

Het dagelijks bestuur (DB) van SamenTwente heeft op woensdag 8 februari afscheid genomen van bestuurslid Jurgen van Houdt. (meer…)

Donderdagmiddag 2 februari vond de bijeenkomst ‘Samen werken aan SamenTwente’ plaats. Deze bijeenkomst ging over de ambtelijke samenwerking in Twente. (meer…)

Vraag op Twentse arbeidsmarkt stijgt in tegenstelling tot Nederland

 Om de tekorten binnen Zorg en Welzijn in Twente aan te pakken, gaat de Arbeidsmarktregio Twente samen met de onderwijspartners en WGV Zorg en Welzijn vanaf januari 2023 intensiever samenwerken om  het actieprogramma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ uit te voeren. Met dit programma geven de partners een flinke impuls om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en geven we een stevig signaal af aan Zorg- en Welzijnsinstellingen dat zij op de ondersteuning van de Arbeidsmarktregio Twente kunnen rekenen in hun zoektocht naar personeel en naar her-, om- en bijscholingsmogelijkheden. Samen zetten we de schouders eronder.” Dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en ook voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente. (meer…)