Gezond Veilig Vitaal

Sterke stijging werkgelegenheid, meer krapte op de Twentse arbeidsmarkt

Drie procent werkgelegenheidsgroei

“Nog nooit nam de werkgelegenheid in Twente zo sterk toe, 10.000 werkzame personen erbij in een jaar tijd. Dat komt onder andere door de extra inspanningen die zijn geleverd om niet werkende inwoners te stimuleren wèl te gaan werken. (meer…)

Het dagelijks bestuur (DB) van SamenTwente heeft op woensdag 8 februari afscheid genomen van bestuurslid Jurgen van Houdt. (meer…)

Donderdagmiddag 2 februari vond de bijeenkomst ‘Samen werken aan SamenTwente’ plaats. Deze bijeenkomst ging over de ambtelijke samenwerking in Twente. (meer…)

Vraag op Twentse arbeidsmarkt stijgt in tegenstelling tot Nederland

 Om de tekorten binnen Zorg en Welzijn in Twente aan te pakken, gaat de Arbeidsmarktregio Twente samen met de onderwijspartners en WGV Zorg en Welzijn vanaf januari 2023 intensiever samenwerken om  het actieprogramma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ uit te voeren. Met dit programma geven de partners een flinke impuls om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en geven we een stevig signaal af aan Zorg- en Welzijnsinstellingen dat zij op de ondersteuning van de Arbeidsmarktregio Twente kunnen rekenen in hun zoektocht naar personeel en naar her-, om- en bijscholingsmogelijkheden. Samen zetten we de schouders eronder.” Dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en ook voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente. (meer…)

SamenTwente heeft vanaf september een nieuw algemeen- en dagelijks bestuur. Vandaag stelt Jurgen van Houdt (sinds 2014 wethouder in Gemeente Enschede) zich als dagelijks bestuurslid voor:

“Het is een voorrecht om deel uit te mogen maken van het dagelijks bestuur van SamenTwente. Publieke gezondheid gaat mij aan het hart. Gezonde(re), vitale(re) en gelukkige inwoners; dat is ons streven, in Enschede en in Twente. Als dagelijks bestuurslid wil ik mij hier de komende jaren voor de volle honderd procent voor inzetten. Er is veel werk te doen; wij dragen samen de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GGD, OZJT (Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente) en Veilig Thuis Twente. Een goede regionale samenwerking is daarbij van groot belang. Samen staan we sterker en komen we verder!”

De algemeen- en dagelijks bestuursleden mogen zich, samen met alle SamenTwente collega’s, gemeenten en ketenpartners, komende vier jaar inzetten voor een gezonder, veiliger en vitaler Twente. Het dagelijks bestuur heeft daarbij een speciale rol: zij zijn actief gekozen uit het algemeen bestuur en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SamenTwente.

Portret Jurgen van Houdt (dagelijks bestuurslid SamenTwente)

Jurgen van Houdt (dagelijks bestuurslid SamenTwente)

 

SamenTwente heeft vanaf september een nieuw algemeen- en dagelijks bestuur. Vandaag stelt Claudio Bruggink (Wethouder van de Gemeente Hengelo) zich als voorzitter van het dagelijks bestuur voor:

“Sinds de oprichting van SamenTwente ben ik voorzitter van deze GR. Ik ben zeer vereerd dat ik opnieuw ben verkozen en deze functie weer vier jaar mag invullen. Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren in deze roerige tijden door samenwerking allemaal al hebben bereikt.

Ik draag als voorzitter graag bij aan de grote maatschappelijke opgaven waar we in Samen Twente gezamenlijk voor aan de lat staan. We bewegen midden in de actualiteit. Denk maar eens aan de coronacrisis, maar ook het apenpokkenvirus en de vluchtelingencrisis die sinds dit jaar op gang is gekomen.

Ik ben een verbinder en zal, zowel binnen Twente als via mijn landelijke netwerk, mij hard maken om Gezond, Veilig en Vitaal ook daadwerkelijk inhoud te geven voor onze inwoners. Alleen met een goede regionale samenwerking kunnen we de grote maatschappelijke opgaven effectief het hoofd bieden. Als voorzitter van SamenTwente ga ik me hier vol voor inzetten.”

De algemeen- en dagelijks bestuursleden mogen zich, samen met alle SamenTwente collega’s, gemeenten en ketenpartners, komende vier jaar inzetten voor een gezonder, veiliger en vitaler Twente. Het dagelijks bestuur heeft daarbij een speciale rol: zij zijn actief gekozen uit het algemeen bestuur en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SamenTwente.

Komende jaren zowel vraag naar hoger als lager opgeleiden.

De Nederlandse en Twentse arbeidsmarkt laten een onstuimige ontwikkeling zien. Het aantal vacatures is momenteel groter dan het aantal werklozen. Deze situatie is in geen vijftig jaar voorgekomen, meldde het CBS. Ook onze economie herstelt zich voorspoedig. (meer…)

SamenTwente heeft vanaf vandaag een nieuw algemeen- en dagelijks bestuur. Zij mogen zich vanaf nu, samen met alle SamenTwente collega’s, gemeenten en ketenpartners, inzetten voor een gezonder, veiliger en vitaler Twente.

Het dagelijks bestuur heeft daarbij een speciale rol: zij zijn actief gekozen uit het algemeen bestuur en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SamenTwente.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter Claudio Bruggink (wethouder Gemeente Hengelo)
  • Bestuurslid Jurgen van Houdt (wethouder Gemeente Enschede)
  • Bestuurslid Mark Paters (wethouder Gemeente Twenterand)
  • Samantha Dinsbach (Secretaris/directeur SamenTwente)
  • Loes de Haan (Directiesecretaris SamenTwente)

Komende periode zullen zij zich voorstellen.

Welkom!

Twentse Koers heeft de GemeenteDelers 2022 gewonnen in de categorie Integrale Aanpak Zorg en Welzijn. Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman) namens de jury: “De Twentse Koers is een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen overheid en zorg. Inwoners van Twente hebben hier echt wat aan.”

(meer…)

Werkzoekende kan kiezen uit gemiddeld vier banen.

“De vraag om personeel blijft in Twente onverminderd hoog. Voor werkgevers wordt het  steeds moeilijker om hun vacatures te vervullen. Gemeenten en UWV zetten zich in om mensen met een uitkering te ondersteunen om een betaalde baan te vinden. En tegelijkertijd om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van een geschikte kandidaat. (meer…)